Ruda Śląska-Kochłowice – gródek

W 2014 roku Stowarzyszenie „Castellum” podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem „Genius Loci”, którego jednym z podstawowych celów jest ratowanie, promowanie i badanie średniowiecznego gródka rycerskiego. Oprócz uporządkowania obiektu i jego otoczenia oraz zorganizowaniu wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w latach 2013 i 2014 przeprowadzono dwa sezony badań archeologicznych. W 2015 i 2016 roku zorganizowano cykl imprez edukacyjnych.

Więcej na stronie Stowarzyszenia „Genius Loci”.

 

kochlowice

Miłośników gródka zachęcamy do oddania na niego 1% swojego podatku poprzez nasze Stowarzyszenie. W tym celu w odpowiednim miejscu na deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: KOCHŁOWICE.