Strona główna

Realizacja projektu „e-Dzieje Zamku w Chudowie – 10 e-spotkań z Dziedzictwem”.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Witamy Państwa na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Chudowie „Castellum” – organizacji pożytku publicznego.

Choć Stowarzyszenie powstało w 2004 roku w celu wspierania działalności edukacyjnej i kulturalnej, prowadzonej na zamku w Chudowie, w kolejnych latach poszerzyło swoją działalność na kolejne obiekty i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

chudow_zima

Głównym obiektem, na rzecz którego działa Stowarzyszenie są:

ruiny zamku w Chudowie koło Gliwic (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”).

Oprócz tego staramy się uruchamiać działania na rzecz wymienionych poniżej obiektów:

wieża książęca w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry (współpraca ze Stowarzyszeniem „Wieża Książęca w Siedlęcinie”);
pałac opacki w Wierzbnej koło Świdnicy (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”);
średniowieczny gródek w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (współpraca ze Stowarzyszeniem „Genius Loci”);
relikty domu Karola Goduli oraz pozostałości po zamku rudzkim w Rudzie Śląskiej-Rudzie (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”);
ruiny zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”);
ruiny zamku w Starej Kamienicy koło Jeleniej Góry (współpraca z Gminą Stara Kamienica oraz Fundacją „Zamek Chudów”),
ruiny zamku i pałacu w Płoninie koło Bolkowa (współpraca ze Stowarzyszeniem „Historia Pro Futuro”),
zabytkowy cmentarz w Gostkowie koło Bolkowa (współpraca z Fundacją Anna w Gostkowie).

Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu informacje na temat realizowanych projektów i wspieranych obiektów.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest współprowadzenie Muzeum Zamku w Chudowie. Już 10 lat jesteśmy zaangażowani w oprowadzanie po zamku, rozbudowę ekspozycji itp.

 Realizacja projektu „Zamek w Chudowie (pow. gliwicki) – opracowanie wyników badań archeologicznych (wraz z publikacją)”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa archeologicznego”