Ruda Śląska-Ruda – ruiny zamku i dom Karola Goduli

dz_ruda_zamek

Od 2012 roku możemy zaobserwować znaczące zmiany na Wzgórzu Zamkowym w Rudzie – dzielnicy Rudy Śląskiej. Dzięki działaniom porządkowym, podczas których wywieziono tony śmieci i gruzu, udało się odsłonić ruiny dawnego nowożytnego dworu, który powstał w miejscu średniowiecznego gródka rycerskiego. Prace pozwoliły również na ukazanie fundamentów budynków w jego otoczeniu – w tym domu Karola Goduli.

Prowadzone prace pozwoliły także zweryfikować dotychczasowe dane o lokalizacji domu Karola Goduli – okazało się, że obiekt uważany dotąd za dom przemysłowca to faktycznie dom owczarza, a właściwy obiekt znajdował się obok. W 2014 i 2015 roku udało się odsłonić jego fundamenty i odgruzować piwnice. Na kolejne lata planowane są kolejne prace badawcze, porządkowe, zabezpieczające i rekonstrukcyjne.

Od 2015 roku na wzgórzu organizowane są imprezy rekonstrukcyjne i edukacyjne.

W latach 2016-2019 uporządkowano odkryte relikty domu Karola Goduli.

zamek rudzki

Mamy nadzieję, że doceniając wykonane prace zechcą Państwo przekazać 1% swojego podatku za 2019 rok. W tym celu w odpowiednim miejscu należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: RUDA.