Siedlęcin – wieża książęca

Prace wykonane w wieży książęcej w Siedlęcinie dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Castellum” w ostatnich latach

Najważniejszym elementem, który w 2014 roku Stowarzyszenie „Castellum” wykonało na rzecz wieży książęcej w Siedlęcinie (m.in. dzięki wpływom z 1% podatku za rok 2013) była rekonstrukcja średniowiecznej szafy – tzw. almarii. Szafę wykonano z drewna dębowego i umieszczono w oryginalnej średniowiecznej wnęce w sali na I piętrze wieży.

dz_siedl_almaria1 dz_siedl_almaria2

W 2015 i 2016 roku Stowarzyszenie zaangażowane było w realizację badań archeologicznych wieży, prowadzone przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2017-2019 z 1% dofinansowano wkład własny w remont dachu na dworze przed wieżą (realizowany dzięki trzem kolejnym dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Mamy nadzieję, że doceniając wykonane prace zechcą Państwo przekazać 1% swojego podatku za 2019 rok. W tym celu w odpowiednim miejscu należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: SIEDLĘCIN.