Stara Kamienica – ruiny zamku

Stara Kamienica to niewielka miejscowość na zachód od Jeleniej Góry, w której znajdują się ruiny zamku, stanowiącego główne gniazdo rodziny von Schaffgotsch. Wieś położona jest na przedpolu Gór Izerskich, na historycznym trakcie handlowym łączącym Jelenią Górę z Żytawą.

Jednym z najważniejszych zabytków są ruiny zamku. Wzmianka z 1242 roku mówi, iż książę Bolesław Rogatka podarował siedem łanów ziemi i gród w Starej Kamienicy rycerzowi Siboto Scofowi – protoplaście znakomitego rodu śląskich rycerzy Schaffgotschów.

stara kamienica

Krótko po 1560 roku średniowieczny zamek przebudowano w znakomitą renesansową rezydencję – jedną z najwspanialszych szlacheckich siedzib rodowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Niestety zamek spłonął w 1616 roku. Został odbudowany w roku 1630. O świetności odbudowanej rezydencji świadczy odkryty niedawno wizerunek zamku autorstwa Friedricha Bernarda Wernera z połowy XVIII wieku. W 1702 roku zamek został poważnie uszkodzony przez powódź a w 1758 roku ponownie spłonął i zamienił się w postępującą ruinę.

W 2010 roku rozpoczęły się pierwsze działania porządkowe. W 2015 roku Fundacja „Zamek Chudów” współpracująca z Gminą Stara Kamienica przygotowała projekt odbudowy wieży i mostu.  Na pierwszy etap prac – odbudowę zabytkowego mostu, zrealizowaną w 2016 roku, udało się pozyskać dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

stara kamienica most

W latach 2017-2019 udało się odbudować około połowy zawalonych piwnic oraz dawną wieżę.

Mamy nadzieję, że doceniając wykonane prace zechcą Państwo przekazać 1% swojego podatku za 2019 rok. W tym celu w odpowiednim miejscu należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: STARA KAMIENICA.