Strona główna


Witamy Państwa na stronie internetowej Stowarzyszenia „Castellum” – organizacji pożytku publicznego.
Choć Stowarzyszenie powstało w 2004 roku w celu wspierania działalności edukacyjnej i kulturalnej, prowadzonej na zamku w Chudowie, w kolejnych latach poszerzyło swoją działalność na kolejne obiekty i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym obiektem, na rzecz którego działa Stowarzyszenie, są ruiny zamku w Chudowie koło Gliwic (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”). W tym wypadku głównym zadaniem jest współprowadzenie Muzeum Zamku w Chudowie.

Kolejnym jest wieża książęca w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry (zwłaszcza w zakresie utworzenia Studyjnego Magazynu Archeologicznego w zaadaptowanym na ten cel dawnym folwarku).

Oprócz tego staramy się uruchamiać działania na rzecz wymienionych poniżej obiektów:

  • pałac opacki w Wierzbnej koło Świdnicy (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”);
  • średniowieczny gródek w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (współpraca ze Stowarzyszeniem „Genius Loci”);
  • relikty domu Karola Goduli oraz pozostałości po zamku rudzkim w Rudzie Śląskiej-Rudzie (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”);
  • ruiny zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa (współpraca z Fundacją „Zamek Chudów”);
  • ruiny zamku w Starej Kamienicy koło Jeleniej Góry (współpraca z Gminą Stara Kamienica oraz Fundacją „Zamek Chudów”).

Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu informacje na temat wybranych projektów i wspieranych obiektów.