Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Chudowie "Castellum" - organizacji pożytku publicznego.

Choć Stowarzyszenie powstało w 2004 roku w celu wspierania działalności edukacyjnej i kulturalnej, prowadzonej na zamku w Chudowie, w kolejnych latach poszerzyło swoją działalność na kolejne obiekty i współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.chudow_zimaGłównym obiektem, na rzecz którego działa Stowarzyszenie sąruiny zamku w Chudowie koło Gliwic (współpraca z Fundacją "Zamek Chudów")

Oprócz tego staramy się uruchamiać działania na rzecz wymienionych poniżej obiektów:

- wieża książęca w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry (współpraca ze Stowarzyszeniem "Wieża Książęca w Siedlęcinie"); - pałac opacki w Wierzbnej koło Świdnicy (współpraca z Fundacją "Zamek Chudów"); - średniowieczny gródek w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (współpraca ze Stowarzyszeniem "Genius Loci"); - relikty domu Karola Goduli oraz pozostałości po zamku rudzkim w Rudzie Śląskiej-Rudzie (współpraca z Fundacją "Zamek Chudów"); - ruiny zamku w Owieśnie koło Dzierżoniowa (współpraca z Fundacją "Zamek Chudów"); - ruiny zamku w Starej Kamienicy koło Jeleniej Góry (współpraca z Gminą Stara Kamienica oraz Fundacją "Zamek Chudów").

Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu informacje na temat realizowanych projektów i wspieranych obiektów.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest współprowadzenie Muzeum Zamku w Chudowie. Już 10 lat jesteśmy zaangażowani w oprowadzanie po zamku, rozbudowę ekspozycji itp.