Nasze działania / Wspierane obiekty

Kiedy w 2004 roku Stowarzyszenie powstało skupiło się na wspieraniu ruin zamku w Chudowie. Choć do dziś najważniejszym naszym zadaniem jest prowadzenie Muzeum Zamku w Chudowie, staramy się realizować lub wspierać inicjatywy, realizowane także na innych obiektach.

Zapraszamy do wybrania z menu obiektu, na rzecz którego nasze działania Państwa interesują.