Gostków – cmentarz ewangelicki

W Gostkowie na Dolnym Śląsku zdewastowany cmentarz ewangelicki jest porządkowany przez grupę przyjaciół, którzy postanowili ocalić to miejsce od zapomnienia. Przez ponad 70-lat cmentarz zarastał krzakami i służył jako lokalne śmietnisko. We wrześniu 2015 roku Gmina Stare Bogaczowice postanowiła sprzedać teren cmentarza i wtedy los tego miejsca stanął pod wielkim znakiem zapytania. Wówczas pani Angelika Babula, która urodziła się i wychowała w Gostkowie oraz dobrze znała historię cmentarza stanęła do przetargu i razem ze swoją mamą kupiła to miejsce. W 2016 roku została założona Fundacja ANNA z siedzibą w Gostkowie, której głównym celem jest opieka nad cmentarzem ewangelickim w Gostkowie oraz przywracanie pamięci o ludziach tu pochowanych. Cały rok 2016 trwały prace porządkowe na cmentarzu, wycinki setek samosiejek, uprzątanie śmieci i najważniejsze – odkopywanie z ziemi i stawianie pomników grobowych. Z wielu płyt nagrobnych odczytywane są piękne historie pochowanych tam ludzi, ludzi którzy mieszkali na tych ziemiach przed nami, a w prace zaczynają się włączać kolejne zainteresowane losem tego miejsca osoby. Powoli rozpoczynają się prace nad zmianą świadomości ludzi i ich sposobu postrzegania tego miejsca. Fundacja dąży do tego aby wszyscy widzieli tu swoje dziedzictwo narodowe o które trzeba dbać.

Wśród zniszczonych nagrobków stoją ruiny kaplicy grobowej, która pozbawiona dachu może nie przetrwać kolejnej zimy. Fundacja marzy o jej odbudowaniu. Na remont kaplicy i jej zadaszenie można przekazać 1 % podatku.

Więcej na stronie Fundacji

Sympatyków ratowania kaplicy grobowej i całego cmentarza w Gostkowie zachęcamy do oddania na ten cel 1% swojego podatku poprzez nasze Stowarzyszenie. W tym celu w odpowiednim miejscu na deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: GOSTKÓW.