Płonina – ruiny zamku i pałacu

Od 2016 roku współpracujemy z nowym partnerem – Stowarzyszeniem „Historia pro futuro”, czyli „Przeszłość dla przyszłości”. Jest to stowarzyszenie pasjonatów oraz specjalistów zaangażowanych w praktyczne działania dotyczące badań naukowych, ratowania oraz promocji dziedzictwa narodowego, a zwłaszcza specyficznej grupy zabytków jaką stanowią zespoły obronne i rezydencjonalne. Często zapomniana ruina stać się może dzięki odpowiedniemu programowi skorelowanych działań pierwszoplanową atrakcją i wizytówką jej gospodarza, przynoszącą nie tylko dumę z kulturowego wzbogacenia małej Ojczyzny, ale i, dzięki umiejętnemu jej propagowaniu, jak najbardziej realny profit. Poprzez znaczny wzrost liczby odwiedzających i przyspieszenie inicjatyw lokalnych, zabytek może być nie problemem konserwatorskim, ale zaczynem głębokich, pozytywnych przeobrażeń.

1 Wzgorze zamkowe

W odczuciu członków stowarzyszenia obszarem wymagającym szczególnej troski jest Dolny Śląsk: architektoniczna perła Polski przez dziesięciolecia zapomniana, a na płaszczyźnie dziedzictwa architektonicznego będąca jedną z najbardziej wymownych ofiar ustrojowych i własnościowych transformacji. Dziś nadszedł czas twórczego wykorzystania potencjału tej pięknej ziemi również na polu jej wyjątkowej klasy zabytków, a przede wszystkim zamków i zespołów pałacowych oraz dworskich, stawiających ją – bez żadnej przesady – w czołówce największych europejskich atrakcji.

Postępująca od 2011 roku rewitalizacja średniowiecznej warowni i renesansowego dworu w zupełnie nieznanej Płoninie koło Bolkowa stała się dla stowarzyszenia swoistym „poligonem”. Udało się nie tylko zapewnić ciągłość dofinansowania przedsięwzięcia badawczo-budowlanego, ale i zrealizować udaną współpracę z urzędem konserwatorskim oraz lokalną społecznością, dla której zamek stał się ważnym punktem odniesienia i miejscem codziennej pracy.

7

Także i Państwa zapraszamy do wspólnej pracy nad zabytkami, tak by przeszłość stała się fundamentem naszej wspólnej, piękniejszej przyszłości!

Mamy nadzieję, że doceniając wykonane prace zechcą Państwo przekazać 1% swojego podatku za 2019 rok. W tym celu w odpowiednim miejscu należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: HISTORIA PRO FUTURO.