Realizacja projektu „Zamek w Chudowie (pow. gliwicki) – opracowanie wyników badań archeologicznych (wraz z publikacją)”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Z przyjemnością informujemy, że od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie realizuje projekt pod nazwą: „Zamek w Chudowie (pow. gliwicki) – opracowanie wyników badań archeologicznych (wraz z publikacją)”.

Przez ten czas opracowany zostanie materiał z badań archeologicznych, prowadzonych w latach 2001-2007 oraz przygotowane będą teksty rozdziałów, które następnie zostaną opublikowane w postaci monografii do końca 2020 roku.

AKTUALIZACJA:
Ze względu na pandemię COVID i niemożność dotarcia do materiałów z badań archeologicznych – celem ich opracowania – podjęto decyzje o rezygnacji z projektu w zakresie działań na rok 2020.
Prace wykonane w 2019 roku pozwoliły na uporządkowanie całości materiału ze wszystkich sezonów badań zamku (m.in. dokonano pełnej weryfikacji inwentarza, uporządkowano i skorelowano dokumentację stratygrafii stanowiska, poddano konserwacji najbardziej zagrożone postępującą destrukcją zabytki metalowe – w tym „skarb brakteatów”).
Praca nad publikacją nie zostanie porzucona – będzie kontynuowana w roku 2021 – jeśli tylko umożliwi to sytuacja epidemiczna – a książka w pełnym wymiarze ukaże się w 2021 roku lub na początku 2022 roku.